Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie uit die bronnen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.amerikametkinderen.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site www.amerikametkinderen.nl.

In principe plaatsen wij alleen foto's na het verkrijgen van toestemming van de eigenaar. Maar niet altijd is het mogelijk de eigenaar van een foto te achterhalen. Mocht u de eigenaar zijn van een foto die wij hebben geplaatst, maar het hier niet mee eens zijn? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en wij zullen de afbeelding verwijderen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Globekids Media of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Globekids Media

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Globekids Media
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
KvK 343 724 25


 

 

 
Banner

Thailand experts

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner